CLIËNTONDERSTEUNING

Vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo (voor 50-plussers)
In de wet is vastgelegd dat iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. Deze kan de procedure toelichten, is desgewenst aanwezig bij het onderzoeksgesprek (ook wel ‘keukentafelgesprek’ genoemd) met de gemeenteconsulent(e) en kan jou adviseren bij het eventueel aantekenen van bezwaar. De cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn/haar werk doet, daartoe een opleiding heeft gevolgd en regelmatig wordt bijgeschoold. In Son en Breugel zijn enkele cliëntondersteuners die 50-plussers en hun familie of verzorgers met onafhankelijk advies kunnen bijstaan. Via het CMD kun je om hun assistentie vragen of je kunt de contactpersonen rechtstreeks benaderen:


Monique Streur, tel. 06-1072 5080, e-mail: monique.streur@gmail.com;
Jan de Lange, tel. 479293, e-mail: jandelange@cgplatformsonenbreugel.nl;
Sjef den Uijl, tel. 473160.
CMD, tel. 491 470 (9.00-15.00u) bezoekuren van 9.00 tot 13.00 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl