CLIËNTONDERSTEUNING

Vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo (voor 50-plussers)
In de wet is vastgelegd dat iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. Deze kan de procedure toelichten, is desgewenst aanwezig bij het onderzoeksgesprek (ook wel ‘keukentafelgesprek’ genoemd) met de gemeenteconsulent(e) en kan jou adviseren bij het eventueel aantekenen van bezwaar. De cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn/haar werk doet, daartoe een opleiding heeft gevolgd en regelmatig wordt bijgeschoold. In Son en Breugel zijn op dit moment (oktober 2023) vijf cliëntondersteuners in opleiding. Met cliëntondersteuner Sjef den Uijl kan nog contact worden opgenomen totdat deze opleidingen zijn afgerond, tel. 473160, e-mail: sjefdenuijl@chello.nl

Via het CMD kun je om hun assistentie vragen of je kunt de contactpersoon rechtstreeks benaderen:

CMD, tel. 491 470 (9.00-12.30 u) bezoekuren van 9.00 tot 12.30 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.cmdsonenbreugel.nl