HUBA (HUlp bij BelastingAangifte)

AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen hulp krijgen van HUBA-vrijwilligers van de PVGE, KBO Breugel of KBO Son. Je hoeft geen lid te zijn; wel bestaat er een inkomensgrens van max. € 55.000 (gezin) resp. 37.000 (alleenstaande). Deze vrijwilligers volgen de cursussen van de Belastingservice Ouderen Noord-Brabant, die niet vergoed worden door gemeente of provincie; vandaar dat, ook voor evt. print- of kopieerkosten, een kleine bijdrage gevraagd wordt van € 5,- tot maximaal € 12,- per adres. De HUBA’s werken volgens de richtlijnen van genoemde Belastingservice, zodat de privacy gewaarborgd is.

Leon Elshof, tel. 476222, e-mail: ria.leon.elshof@gmail.com, coördinator a.i. van de HUBA’s  PVGE Son en Breugel e.o.
Gerard Versantvoort, tel. 475350, e-mail: kbo.son@kpnmail.nl, belangenbehartiger KBO.