Senioren Zomer Activiteiten 2022

2022 Seniorenpag 6 juli

Nieuwe papieren Seniorengids

Een beperkte oplage van de Seniorengids juli 2022, speciaal bedoeld en gedrukt voor inwoners zonder computer, is weer verkrijgbaar bij het CMD in het Dommelhuis, Kerkplein 5 (afspraak via tel. 491 470). In de gids is een selectie opgenomen van de meest gelezen onderwerpen van de digitale gids A-Z op deze site.  Deze oplage werd, […]

Let op! Nieuwe babbeltruc “controle rookmelders”

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om op elke etage van je woning een rookmelder te hebben. Helaas maken criminelen hier direct gebruik van. Criminelen gebruiken een zelf gemaakte identiteitskaart en komen “controleren op rookmelders”. Tijdens deze controle door de woning worden diverse waardevolle goederen en geld weggenomen. LET OP!! laat niemand zomaar […]

GROZzerdam…. Waar ligt dat?

Wellicht las je dit rare woord al eens in DeMooiSonenBreugelKrant, in een gemeentelijke publicatie of in het landelijke nieuws. “Son en Breugel wil een GROZzerdam-gemeente worden”…… Huh???Aan de hand van “wie-wat-waar-waaromvragen” proberen we concreter te maken wat GROZzerdam of kortweg GROZ inhoudt. Wat betekent GROZzerdam?Het lijkt haast een nieuwe plaatsnaam, maar is eigenlijk een grapje […]

Kijkdag Dommelhuis voor senioren was succes

  De kijkdag op zaterdag 26 februari jl in het Dommelhuis in samenwerking met de gemeente Son en Breugel en het Vestzaktheater, waar alle bezoekers werden getrakteerd op koffie en een worstenbroodje, was een overweldigend succes. In zeer korte tijd waren bijna alle plaatsen voor de rondleidingen geboekt zodat ruim 200 mensen onder leiding van […]

Seniorenraad anno 2022

Al 15 jaar staat de Seniorenraad Son en Breugel klaar voor de oudere inwoners in onze gemeente.De wereld verandert echter snel en senioren – zowel jong als oud – worden uitgedaagd daarin actief deel te blijven nemen. Dat vraagt een frisse blik van organisaties, die ouderen daarbij ondersteunen en vertegenwoordigen. Daarom is in 2022 een […]

SonenBreugel-TV

SonenBreugel-TV is een samenwerkingsverband tussen Radio S&B, SonenBreugelVerbindt, DeMooiSonenBreugelKrant en Studio040, de stadsomroep van Eindhoven en omgeving. Er zijn geen vaste uitzendtijden zoals op ‘echte’ TV zenders. Op de website https://www.sonenbreugeltv.nl/ staan alle filmpjes van eerder gemaakte opnames zoals bijvoorbeeld de vorderingen van de werkzaamheden in het nieuwe Dorpshuis, het planten van de Anne Frankboom […]

Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel

Alhoewel de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) veel werk verzet dat voor talloze senioren van groot belang is, zijn doelstellingen en werkwijze onvoldoende bekend; vandaar dit artikel met informatie over de ASD. De vereniging De ASD is een vereniging, die onder de naam “Adviesraad Burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel” in 2006 opgericht is. De […]

Senioren en digitale veiligheid

In april 2021 organiseert het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met o.a. politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) en KBO-Brabant een campagne om in onze provincie cybercrime (digitale misdaad) onder de loep te nemen en (met name) senioren te laten weten hoe te handelen.  Acteur Kees Hulst (Dagboek van Hendrik Groen) legt […]

Nieuw op onze websites 

          De grote ouderenorganisaties KBO Breugel, KBO Son, PVGE Son en Breugel en de Seniorenraad hebben allemaal hun eigen website met relevante informatie voor 55+-ers. Je hoeft geen lid te zijn om deze websites te bezoeken!!! Daarom nodigen wij je uit regelmatig kennis te nemen wat op onze websites wijzigt of […]