COLUMN: Carnaval in Krutjesgat

Nog een paar weken en Carnaval gaat weer uitbundig gevierd worden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Daar is geen boekje voor. Een eeuwenlange ontwikkeling heeft ons het huidige Carnaval gebracht. De gedachte er achter is onder meer de behoefte van de mens om zich drie dagen lang in de gedaante van een ander te verbergen.

De viering verschilt sterk per stad of dorp. Een goede viering vereist een kundige, ter plaatse goed ingevoerde organisatie en wie kan dat beter invullen dan de carnavalsvereniging.

Een belangrijk punt is om de jeugd reeds vroeg vertrouwd te maken met de regels van de “Vastenavond viering”. Hierdoor wordt een goede basis gelegd voor het gedrag van later.

Een belangrijk onderdeel van het feest is de jaarlijkse optocht. Hierbij krijgen de plaatselijke problemen gestalte als humorvolle gebeurtenissen. De voorbij rijdende wagens zijn het resultaat van een enthousiaste samenwerking zonder te beschikken over een grote pot met geld. Het is niet louter een kijkspel maar een spel met de dorpsbewoners die de betekenis kennen van wat aan hen voorbij rijdt. De dikwijls indrukwekkende praalwagens in de grote steden kosten erg veel geld waardoor het gevaar van commercialisering groot is. Laten we er weer een echt feest van maken!