Hedy d’Ancona: “Je hoeft geen respect te hebben voor ouderen. Compassie vind ik nog erger.”

De 83 jarige Hedy dÁncona krijgt de Van Praagprijs.

Het Humanistisch Verbond maakte onlangs bekend dat deze tweejaarlijkse oeuvreprijs, die toekomt aan inspirerende mensen die zich inzetten voor een humane samenleving, in september aan de oud-politica en voorvechtster van vrouwenrechten zal worden uitgereikt. 

Voor wie het interview met D’Ancona (1937, Den Haag) 14 mei in NRC gemist heeft: ‘Je hoeft geen respect te hebben voor ouderen. Compassie vind ik nog erger’ alvast één quote daaruit:
“Wij zijn met velen. Het CBS voorspelt dat er in 2040 bijna vijf miljoen 65-plussers zijn. We vormen een belangrijk deel van het electoraat, het culturele leven zou compleet plat liggen als ouderen – vooral vrouwen – geen musea en schouwburgen bezochten, maar er wordt vooral over ons gepraat, niet met ons.”

Voor wie het hele interview wil lezen ↓

Interview Jessica van Geel dd 14 mei 2021 NRC-1