COVID-19 vaccinatie

“Hoe ging dat ?”

 Meerdere mensen die weten dat ik tot de leeftijdsgroep behoor die als eerste werd gevaccineerd, vroegen mij: “Hoe ging dat ?” Hieronder mijn antwoord.
Via mijn huisarts ontving ik de brief met de uitnodiging van het ondertussen welbekende RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de vaccinatie tegen corona. Ik krijg twee keer een vaccinatie.

Voor het maken van een afspraak moet een landelijk telefoonnummer worden gebeld. Mijn dochter, die mij zou begeleiden, kon voor de twee vaccinaties afspraken maken op dagen en tijden die passen binnen haar agenda. De tweede vaccinatie zal vijf weken zijn na de eerste vaccinatie.

Mijn beide vaccinaties vonden/vinden plaats in het Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan in Eindhoven. Ik kreeg/krijg het zo geheten Comirnaty-vaccin van BioNTech/Pfizer.

Van beide vaccinaties kreeg ik een bevestiging per e-mail. Daarin staat dat als ik naar de vaccinatie-locatie kom, ik o.a. nodig heb:
– mondkapje;
– mijn paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs;
– de ingevulde Gezondheidsverklaring (Die verklaring heb ik gekregen bij de  
  uitnodiging.);
– als ik medicijnen gebruik, een overzicht daarvan.

 Naar het Sportcentrum

Op de dag van mijn eerste vaccinatie kwam de regen “met bakken uit de lucht”.

Op de parkeerplaats bij de vaccinatie-locatie stonden vriendelijke mannen in gele regenpakken het verkeer te regelen. Gelukkig konden wij onze auto parkeren tegenover de ingang.

Bij binnenkomst moest je uiteraard je mondkapje opzetten en je handen desinfecteren.

De grote sporthal was in drieën verdeeld: een wachtruimte, een rij kamertjes waarin de vaccinaties plaatsvinden en daarachter een ruimte waarin je na je vaccinatie een kwartier moet wachten voordat je vertrekt.

Op de dag waarop ik werd gevaccineerd, stonden in de wachtruimte paren stoelen, op grote afstand van elkaar. Elk paar stoelen was bestemd voor iemand die gevaccineerd zou worden en zijn of haar begeleider/ster. Terwijl je op die stoelen zat, kwam een jonge man of vrouw naar je toe om een aantal vragen te stellen en de Gezondheidsverklaring in ontvangst te nemen.

De vaccinatie

Kort daarna werd je gevraagd naar een van de kamertjes te gaan. Daarin waren twee functionarissen aanwezig: de eerste (die achter een kunststof scherm zat) controleerde je legitimatie en overhandigde je een ‘Registratiekaart coronavaccinatie’ waarin de vaccinatiedatum en het vaccin zijn vermeld en een blanco ‘Gezondheidsverklaring’ die je moet invullen voor de tweede vaccinatie.
De andere functionaris diende het vaccin toe.

Nadat het vaccin was toegediend, ging je naar de andere grote wachtruimte.
Zoals hiervoor al vermeld, moet je daar een kwartier blijven. Omdat ik geen klachten of andere problemen had, konden we na dat kwartier vertrekken.

Dit was dus de eerste stap op weg naar mijn volledige vaccinatie. Daar ben ik uiteraard erkentelijk voor. Ook heb ik veel waardering voor de medewerkers van de vaccinatie-locatie. Zij deden hun werk met toewijding en opgewektheid.

                                                                                                                 Hans Braam

Naschrift:
1. In het Eindhovens Dagblad van dinsdag 23 februari staat een foto van mensen die in rijen staan te wachten voor de kamertjes waarin de vaccinaties plaatsvinden. Inmiddels is dus kennelijk de gang van zaken nu enigszins anders dan toen ik voor de eerste keer werd gevaccineerd,

  1. Ik ken diverse inwoners uit Son en Breugel die in Veghel worden gevaccineerd. Via een van hen begreep ik dat de werkwijze daar vrijwel identiek was als in Eindhoven. Aangezien hij een medicijn gebruikt dat niet op de lijst van de GGD-medewerker stond, werd hij nog wel even langs een dokter gestuurd waarbij bleek dat er geen probleem was. De wachtlocatie bij die arts was duidelijk gemarkeerd door rode stoeltjes. Ook in Veghel viel op dat alle medewerkers in een “seniorenmodus” stonden en zeer hulpvaardig waren, bijvoorbeeld bij het uit- en aandoen van een vest, terwijl zijn meegekomen echtgenote dat natuurlijk best had kunnen doen. Samen omschreven zij de vaccinatie als: “Al met al, het was bijna gezellig!”