Ontspoorde mantelzorg

Geen gezellig onderwerp, maar wel een probleem dat geregeld voorkomt: ouderenmishandeling.
Het is een vorm van huiselijk geweld. De afhankelijke en kwetsbare relatie van een oudere met de mantelzorger (familie, kennis of professional) kan immers zomaar uit balans raken. En niet met opzet, maar door bijvoorbeeld onkunde, onmacht, oververmoeidheid of onwetendheid. Wanneer mantelzorg uit balans raakt, kan goede zorg omslaan in schadelijke of zogenoemde ontspoorde mantelzorg. Dit laatste begrip kent vele gezichten: van fysiek geweld tot financiële uitbuiting, van treiteren of beledigen tot verwaarlozing of zelfs seksueel misbruik.

De cijfers in Nederland liegen er niet om en de ernst van dit onderwerp maakt dat de Seniorenraad het hier op deze pagina aanstipt. Op onze website kun je uitgebreide informatie terugvinden samengesteld door Movisie,  landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Overzichtelijk wordt aandacht besteed aan vragen als:

Wat is ouderenmishandeling, waarbij zes vormen worden onderscheiden: lichamelijke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing, schending van (zelfbeschikkings)rechten,  financieel of seksueel misbruik.
Wat zijn signalen bij deze vormen van mishandeling inclusief voorbeelden.
Wat zegt de wet hier eigenlijk over?
Wat kan of moet ik eigenlijk doen als vrijwilliger, familie of hulpverlener wanneer ik vermoedens heb over mishandeling of wanneer ik betrokken raak bij een situatie die niet wenselijk of zorgelijk lijkt. Movisie geeft tips voor een gesprek en verwijst naar organisaties als Veilig Thuis, waarvan de medewerkers veel ervaring hebben met deze problematiek. Zij zijn altijd bereikbaar via 0800-2000.
Wat doet dit met mij? Een heel belangrijke vraag, want natuurlijk slaat de twijfel toe: heb ik dit goed gezien? Wie ben ik om me hiermee te bemoeien? Kan ik iemand zomaar beschuldigen? Hele logische gevoelens, maar uiteindelijk is degene waarover je je zorgen maakt,  hier niet mee geholpen. Treed daarom juist wel in overleg met deskundigen die jou en de oudere waarover jij je zorgen maakt kunnen helpen. Zo zoek je samen naar een passende oplossing of laat je anderen meekijken.

https://www.movisie.nl/publicatie/ouderenmishandeling-wat-kan-ik-vrijwilliger-doen

Bron van (en meer informatie over) dit onderwerp vind je op https://www.movisie.nl/ . Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

Lees ook eens de informatie op https://www.seniorenraadsonenbreugel.nl/zorg/ .
Veilig Thuis is bereikbaar via www.veiligthuis.nl .