Geslaagde Senioren Zomer Activiteiten

Alle deelnemers én organisaties kunnen terugkijken op een zeer geslaagde editie van de Senioren Zomer Activiteiten. Niet eerder was er zoveel deelname aan de 11 evenementen in augustus. Het weer was dan ook uitstekend, misschien soms zelfs te warm.
Het blijft op zich elk jaar bijzonder dat zoveel organisaties in ons dorp zich gezamenlijk inzetten om voor alle senioren in Son en Breugel een gevarieerd ontspanningsprogramma in elkaar te zetten.
Dit jaar sloegen het CG-Platform, Erfgoedvereniging, HOi-Huis, IVN, KBO Breugel, LEVgroep, de Protestantse Kerk, PVGE, Seniorenraad en SonenBreugelVerbindt  de handen ineen en organiseerden fiets- en scootmobieltochten, (historische) wandelingen en een lezing, bezoek per bus aan het Provinciehuis, een orgelconcert, zelfs een golfclinic, filmmiddag en de muzikale afsluiting in het Dommelhuis.

 

Groot animo
Telkens waren de deelnemersaantallen boven verwachting en de reacties hartverwarmend. Ook het gemeentebestuur ontging de grote belangstelling niet. Wethouder Grevink sprak aan het begin van de slotmiddag dan ook zijn waardering uit hoe ogenschijnlijk vanzelfsprekend dit alles samen georganiseerd werd en was zichtbaar trots dat dit in Son en Breugel mogelijk is. Voorzitter Ad van Etten van de Seniorenraad opende en sloot de muziekmiddag, verzorgd door de Breugelse Bertine van den Boom. Hij beaamde dat deze samenwerking niet alleen in de zomer maar jaarrond nog meer gestalte zou moeten krijgen. Volgend jaar komt er zeker een herhaling. De foto’s geven een mooie impressie van diverse activiteiten.

Wie enthousiast is geworden en in de toekomst een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen met Michelle Driessen van de LEVgroep via teamsonenbreugel@levgroep.nl, tel. 475361 of loop binnen bij het Dommelhuis aan het Kerkplein.