Bestuurswisseling Seniorenraad

De officiële bestuurswisseling van de Seniorenraad Son en Breugel had al plaatsgevonden, maar in de afgelopen maand was er eindelijk gelegenheid de aftredende bestuursleden te bedanken voor hun vele verdiensten in de afgelopen jaren. Gelukkig blijft een aantal van hen actief als lid van een van de werkgroepen. Voorzitter Ad van Etten bood met secretaris Vera van Honk alle ‘uitvliegers’ een nieuw nestkastje aan als blijk van waardering.
Vanuit het ‘oude nest’ zal de nieuwe Seniorenraad zich gaan richten op vier hoofdthema’s leefbaarheid (waaronder wonen en verkeersveiligheid), belangenbehartiging, ontspanning (o.a. koffie- en themaochtenden, zomeractiviteiten) en overkoepelende communicatie. In dat kader streeft de Seniorenraad ernaar om samen met andere partijen binnen en buiten het nieuwe Dommelhuis een Senioren-infopunt te realiseren in dit gemeenschapshuis. Verwijzing naar de juiste instantie, vereniging of oplossing wanneer ouderen tegen (digitale) vragen of problemen aanlopen is daarbij het streven.
Wie een steentje wil bijdragen aan een van de (tijdelijke) werkgroepen kan het beste contact opnemen met Vera van Honk, secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl, 06 – 401 778 32.

Foto Nieuw Bestuur Seniorenraad

Vlnr Jac Wismans, penningmeester; Vera van Honk, secretaris; Ad van Etten, voorzitter; en uiterst rechts Thijs Wijnakker. 2e. van rechts Ciel Saris (vertegenwoordigster van de KBO’s; geen bestuurslid).

Foto aftredende AB-leden staat in de fotogalerij fotoalbum 2022