Moet ik naar de dokter?

Iedereen stelt zichzelf enkele malen per jaar wel de vraag of het verstandig is met een onbegrepen kwaal of klacht de huisarts te raadplegen. Veel mensen kijken het eens een dagje aan óf gaan zelf op zoek op internet.
Het is dan wel belangrijk dat je de juiste bron raadpleegt. Want hoe mooi internet ook is, veel informatie geeft maar een beperkt, eenzijdig of commercieel antwoord.

Handige app
De Nederlandse huisartsen ontwikkelden daarom een app en website waarmee binnen een minuut via een aantal gerichte vragen duidelijk wordt wat je het beste in jouw situatie kan doen.
De app is namelijk gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard. Via een triage (beoordeling) willen huisartsen bereiken dat een patiënt op het juiste moment de juiste zorg krijgt én bij de juiste hulpverlener. Dat kan de huisarts zijn, maar ook een assistent(e), verpleegkundig specialist, praktijkondersteuner of een (gespecialiseerd) ziekenhuis.

De app is te downloaden via de Google Playstore voor Androidtelefoons of via de App-store voor iPhones. Er is ook een gelijknamige website: https://www.moetiknaardedokter.nl

Deze site is ook bereikbaar via het menu van MedGemak, de app van MijnGezondheid.net, het digitale systeem van onze lokale huisartsen.

Moet ik naar de dokter? is de eerste medische app in Nederland met een CE-markering. Dat betekent dat de app aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheids)regels voldoet en alle daarvoor geldende procedures zijn voltooid.

Achtergrondinformatie
Zoek je meer naar achtergrondinformatie of wil je nog eens iets nalezen waarover je huisarts of specialist met je sprak? Dan is Thuisarts.nl de beste website. De informatie die je daar leest, is wetenschappelijk onderbouwd.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) maakt Thuisarts.nl. Een deel van de informatie komt tot stand in samenwerking met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa GGZ) en de Patiëntenfederatie Nederland. Dat geeft wellicht al een gerust gevoel.