Themaochtenden in De Boerderij

De werkgroep Welzijn van de Seniorenraad organiseert normaliter op woensdagen en vrijdagen van 10-12 uur de koffieochtenden in respectievelijk Braecklant, Amerikalaan 2, Son en in De Boerderij, Leeuwstraat 2, Breugel.  Tegen een vergoeding ( € 2,20) zorgen vrijwilligers voor koffie/thee met een versnapering. De onderlinge contacten zijn waardevol, zo niet onbetaalbaar, voor de vaste bezoekers. Door de verbouwingen in De Boerderij werd eerst uitgeweken naar De Bongerd en de Bewegingsbanken, maar van 19 november a.s. is iedereen voor de koffieochtenden op vrijdag welkom in het HOi-Huis aan de Taylorstraat 1a, 5691 CH Son, tel. 465 555.

Wanneer de coronabeperkingen voorbij zijn,  wil de werkgroep dolgraag weer starten met de themaochtenden op de vierde vrijdag van de maand. Vóór corona vonden deze, net als de koffieochtenden, plaats in De Boerderij.

De Boerderij – eigendom van de gemeente Son en Breugel – wordt echter al enige maanden grondig verbouwd (zie https://www.boerderijbreugel.nl/). Daarbij zijn onvoorziene problemen aan het licht gekomen, waardoor de oplevering voor gebruikers later plaatsvindt. Organisator Els Voogt kon hierdoor nog geen thema-ochtend op het gebied van Welzijn, Zorg of Wonen gaan inplannen.

De verwachting is dat dit vanaf januari 2022 wel weer mogelijk is. Hopelijk kunnen we je via een Seniorenpagina in de komende maanden informeren over het thema. Wil je meer informatie over de koffieochtenden in zijn algemeenheid of wil je graag een steentje bijdragen aan de toekomst van deze activiteiten, neem dan contact op met Els Voogt, voorzitter van de werkgroep Welzijn, tel. 06 5718 4505.