Hulp bij belastingaangifte en toeslagen

Binnenkort is het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting 2023. Belastingaangiftes over het jaar 2023 kunnen tussen 1 maart en 1 mei 2024 ingediend worden bij de belastingdienst.

Wij maken je erop attent dat in ons dorp HUBA’s (HUBA = HUlp bij BelastingAangifte) actief zijn via ouderenorganisaties KBO Son en Breugel en PVGE.
Alle AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen de hulp inroepen van een HUBA. Bij de KBO’s en PVGE doen de HUBA’s hun werk samen met de cliënt bij de cliënt thuis. Daarvoor wordt een (kleine) vergoeding gevraagd. Er geldt bij de hulp wel een inkomensgrens. Enkele HUBA’s werken samen met de bibliotheek in het Dommelhuis, waarover later meer.

HUBA’s verzorgen enkel “eenvoudige” aangiften, d.w.z. box 1 en box 3. Zij kijken verder na of er recht is op zorg- of huurtoeslag en vragen deze toeslagen zo nodig aan. Zijn er veranderingen in de financiële omstandigheden, dan wordt wijziging van de toeslagen aangevraagd. Om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, zijn de HUBA’s verplicht een opleiding en de jaarlijkse bijscholing te volgen. De opleiding en bijscholing wordt gedaan door de Belastingservice Ouderenorganisaties Noord-Brabant. Uiteraard werken HUBA’s volgens de richtlijnen van de Belastingservice. Zij werken uitsluitend met een machtiging en dus niet met de DigiD van de cliënt.

 

Contactpersonen HUBA’s
Ben je AOW-gerechtigd én geïnteresseerd in deze hulp bij het verzorgen van je belastingaangifte? Of vermoed je in aanmerking te komen voor een toeslag of teruggaaf belasting? Meld je dan aan bij de contactpersoon van je eigen vereniging:

Ook niet-leden, mits AOW-gerechtigd, kunnen zich bij deze heren melden.

 

Bibliotheek
Via Bibliotheek Dommeldal kun je – ongeacht leeftijd – hulp vragen bij je (eenvoudige) aangifte inkomstenbelastingen bij HUBA’s op vier middagen:  maandag 11, 18 en 25 maart plus 15 april. Vanzelfsprekend dien je je hiervoor op te geven bij de bibliotheek. Dat kan aan de balie van de bieb of op de website: www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten .
Kijk bij de genoemde data en lees goed wat je allemaal moet meenemen (o.a. een mobiele telefoon en DigiD) en welke inkomensgrenzen hier gelden.