Hoe informeren we je?

De werkgroep Communicatie van de Seniorenraad Son en Breugel probeert met name 55-plussers in onze gemeente zo goed mogelijk te informeren via diverse kanalen.

Dagelijks is deze website www.seniorenraadsonenbreugel.nl te bezoeken. Hierop vind je niet alleen een activiteitenkalender en een Seniorengids A-Z maar bovendien veel achtergrondinformatie bij onderwerpen die actueel of relevant zijn. Natuurlijk publiceren we hierop ook foto’s van activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Van maandag t/m vrijdag is van 11.00 – 12.00 uur de balie geopend van OUDERenWIJZER in het Dommelhuis, Kerkplein 5. Vrijwilligers van de diverse gemeentelijke seniorenorganisaties bemannen dit informatiepunt waar je terecht kunt met (hulp)vragen. Er wordt zo nodig verwezen naar gemeentelijke of regionale organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bieb op de begane grond, of LEV en CMD op de eerste verdieping van het Dommelhuis.

Wekelijks verschijnt in De MooiSonenBreugelKrant een SeniorenInfo waarin toekomstige activiteiten kort worden belicht, niet alleen om eigen activiteiten maar met name om activiteiten van andere ouderenorganisaties zoals de KBO Breugel, KBO Son, PVGE, HOi-Huis, vrouwenorganisaties in het dorp etc. De Senioreninfo verschijnt ook wekelijks op onze Facebookpagina.

Maandelijks op de eerste woensdag van de maand publiceren we in De MooiSonenBreugelKrant een Seniorenpagina waarop we aankondigingen doen, themaochtenden toelichten of actuele onderwerpen onder de loep nemen.

Tweemaandelijks vindt onder leiding van de werkgroep Ontspanning op de vierde/soms vijfde vrijdag van de maand in De Boerderij een themaochtend plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Wisselende thema’s komen hier aan de orde, naast de onderlinge gezelligheid met een kopje koffie. De Boerderij is bereikbaar via de parkeerplaats van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. Vrijwilligers van de werkgroep zorgen voor koffie of thee met een versnapering. De toegang is gratis; wel wordt een bijdrage gevraagd voor koffie/thee. Check altijd de juiste datum in onze activiteitenkalender!

(Half)jaarlijks
Eén of twee maal per jaar wordt – in samenwerking met andere lokale organisaties – een themamiddag gehouden over een omvangrijker thema zoals bijvoorbeeld Digitalisering van de zorg, Veiligheid in en om huis, Energie voor de toekomst etc. Deze bijeenkomsten vinden veelal plaats in het Dommelhuis aan het Kerkplein. De werkgroep Communicatie is daarbij coördinerend.