Seniorenraad nodigt vrouwenorganisaties uit

 

Op 14 november j.l. heeft het bestuur van de Seniorenraad de vrouwenorganisaties van Son en Breugel uitgenodigd in het Dommelhuis voor een gezamenlijke bijeenkomst. Hieraan hebben VrouwAktief, de KVB en Scala gehoor gegeven.

Het doel van de bijeenkomst was met elkaar kennis te maken en te bespreken wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Verschillende onderwerpen zijn gedurende het gesprek aan de orde gekomen zoals:

  • het duidelijk maken en promoten van activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn zoals koffieochtenden en lezingen;
  • het aangeven van onderwerpen die met de gemeente besproken kunnen worden zoals bijvoorbeeld huisvesting;
  • het samen organiseren van specifieke activiteiten zoals themamiddagen;
  • het bemensen van het nieuwe Infopunt OUDERenWIJZER in het Dommelhuis;
  • het bespreken van onderwerpen als vacatures.

 

Op het einde gaf iedereen aan dit een zinvolle bijeenkomst te vinden en zeker voor herhaling vatbaar.

Voortaan zullen bij de bijeenkomsten van de Seniorenraad waar de werkgroepen belangenbehartiging, ontspanning, leefbaarheid en informatie aanwezig zijn, ook vertegenwoordigers van de vrouwenorganisatie, één per organisatie, uitgenodigd worden. Op deze wijze tracht de Seniorenraad tal van verschillende organisaties die zich in ons dorp inzetten met elkaar te verbinden, vrijwilligers efficiënter in te zetten en overkoepelende zaken voor alle senioren in ons dorp beter te kunnen behartigen.