Samen beslissen

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Helaas is samen beslissen in de zorg op dit moment nog te weinig ‘samen’. Om daar verandering in te brengen, is de nationale campagne Samen Beslissen van start gegaan. Campagnepartners zijn onder andere organisaties van patiënten, huisartsen, ziekenhuizen, verpleegkundigen en verzorgenden, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Lees meer op https://begineengoedgesprek.nl/  .

Begin een goed gesprek
Natuurlijk helpt het als patiënten zich voorbereiden op het gesprek. En als zorgverleners open en uitnodigend zijn. Samen beslissen heeft allerlei positieve effecten: meer therapietrouw, een betere relatie met meer tevreden cliënten en verbetering van de kwaliteit van leven. Voor tips over hoe een goed gesprek voor te bereidenklik op de link: https://begineengoedgesprek.nl/halo-patient/tips