Senioren Zomer Activiteiten 2022, we mogen weer!

De werkgroep Senioren Zomer Activiteiten is weer gestart met de voorbereidingen voor de Senioren Zomer Activiteiten (SZA). De afgelopen twee edities nam SonenBreugelVerbindt het voortouw. In 2020 werd zowel een “zwoele seniorenzomer” als een “actieve seniorenwinter” georganiseerd in het Vestzaktheater; in 2021 was ook buiten weer veel mogelijk en zaten er meer lokale organisaties in de werkgroep. Dit jaar ligt het initiatief opnieuw bij seniorenverenigingen en andere betrokkenen, namelijk: Erfgoedvereniging Son en Breugel (v/h Heemkundekring), HOi-Huis, IVN, KBO Breugel, KBO Son, LEVgroep, PVGE, Seniorenraad en SonenBreugelVerbindt.

Tijdens de zomervakantie (1 t/m 27 augustus) zullen er tal van activiteiten georganiseerd worden voor alle senioren. Denk aan excursies, een filmmiddag, fiets- en wandeltochten, maar ook muzikale middagen of iets creatiefs.

Het doel van de SZA is om senioren een programma aan te bieden in een periode dat familie en/of vrienden op vakantie zijn en zij daardoor minder contacten hebben.

Het programma zal in juli gepubliceerd worden op deze website, de site sonenbreugelverbindt.nl en DeMooiSonenBreugelKrant. Houdt die krant alsmede de sites in de gaten voor meer informatie.