Seniorenraad trekt com. Grondgebiedzaken niet over container-streep

Veel senioren in ons dorp maken zich zorgen over het feit dat de gemeente binnenkort het restafval niet meer ophaalt. Deze zorgen blijken uit de recente afval-enquête van de Seniorenraad. Op maandag 19 september 2016 vergaderde de commissie Grondgebiedzaken op het gemeentehuis. De Seniorenraad was erbij en pleitte voor een gedeeltelijk handhaven van het ophaalsysteem.

Voorzitter Tom Thalhammer doet die avond namens de Seniorenraad een dringend beroep op de commissie Grondgebiedzaken om ervoor te zorgen dat het bestaande ophaalsysteem in principe in tact blijft voor mensen die hun restafval minder makkelijk naar ondergrondse containers kunnen brengen. Voor chronisch zieken, gehandicapten en inwoners van tachtig jaar en ouder moet in dat geval een eigen verzoek voldoende zijn; anderen moeten hiervoor na toetsing in aanmerking komen.

Maatwerk
Wethouder Visser verwacht, gezien de ervaring met ondergrondse containers in ’t Zand en elders geen problemen. Als het echt nodig is, komt er maatwerk voor betrokkenen.
De commissieleden van de coalitiepartijen (Dorpsbelang, VVD en PvdA/Groen Links; de meerderheid) concluderen dat het voorliggende voorstel (een bedrag van € 465.000 beschikbaar stellen voor de nodige containers) als hamerstuk naar de gemeenteraad kan. Dit betekent dat er volgens hen geen nadere discussie nodig is.
Dorpsvisie en CDA (de oppositie) willen vooraf nog nader overleggen in hun fracties.

Oog en vinger
De Seniorenraad betreurt het dat de commissie zo weinig rekening houdt met de belangen van senioren, chronisch zieken en gehandicapten. Hopelijk verschaft het toegezegde maatwerk van de wethouder (wat houdt dit precies in?) verlichting voor de zwaarst getroffenen. De wethouder belooft dat hij na het besluit van de gemeenteraad nog gaat praten met o.a. de Seniorenraad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. In de hoop op adequaat maatwerk houdt de Seniorenraad in ieder geval het oog op de keper en de vinger aan de pols!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.