Themamiddag (on)veiligheid in Son en Breugel

Son en Breugel, een veilig dorp
Na een korte inleiding door Tom Thalhammer, voorzitter van de SeniorenRaad, stak burgemeester Hans Gaillard meteen van wal met de opmerking dat Son en Breugel natuurlijk geen onveilig dorp is, welke recente publicaties daarover ook het tegendeel van willen beweren. De CBS-cijfers van de veiligheidsmonitor geven daarop zijns inziens een afdoende bewijs van zijn gelijk. Hoewel niet te ontkennen valt dat het aantal inbraken in woningen en bij bedrijven sterk is toegenomen, komt dit overeen met de landelijke trend en wordt dit mede veroorzaakt door de ‘gunstige’ ligging van de gemeente aan het knooppunt van snelwegen.

Frits Driessen, als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid , lichtte in kort bestek toe dat de nadruk daarvan zich richt op de veiligheid in en om de woning, alcoholcontrole, drugsbestrijding, criminaliteit in het buitengebied en intensivering van de communicatie hierover met de bevolking.

Buurtpreventie dankzij actieve whatsapp signalering
Medewerkster Kirsten Lochten gaf in aanvulling daarop een duidelijke toelichting over de toepassing van de inmiddels meer dan 40 actieve whatsapp groepen. Deze zijn een moderne voortzetting van het eerder ontwikkelde buurtpreventieprogramma. Doel is alle straten binnen de bebouwde kom te laten deelnemen aan deze whatsapp groepen, waaraan een grote effectiviteit wordt toegeschreven.

Politiefunctionaris Diana van Moorsel wist het publiek ervan te overtuigen dat de politie ook niet zichtbaar toch duidelijk aanwezig is.

De gemeentelijk politieke vertegenwoordigers lieten zich, zoals te verwachten was, niet onbetuigd door het belang van veiligheid te benadrukken. Zij konden niet wegnemen dat het moeilijk wordt het gevoel van onveiligheid met concrete maatregelen te bestrijden.

Verkeersveiligheidsaspecten
De gestelde vragen uit het publiek leken zich vooral te concentreren op verkeersveiligheidsaspecten. Hierbij speelden de Bijenlaan en de verkeersremmende paaltjes op de Boslaan een hoofdrol.

Al met al een middag die weliswaar informatief was voor het publiek, maar ook een middag die heeft aangetoond dat de specifieke veiligheidswensen van senioren wel worden aangehoord. De praktische uitvoering van het beleid wordt onvoldoende recht gedaan. De recente herbeplanting van de bomen aan de Merwedelaan zijn daar een duidelijk en negatief voorbeeld van. Ook het gemis van één enkele voetgangersoversteek op de Europalaan verdient meer dan een laconieke reactie dat een snelheid van 30 km per uur geen gemarkeerde oversteek rechtvaardigt!

Conclusie
Een grotere opkomst bij deze themamiddag zou de aanbevelingen van de SeniorenRaad nog meer gewicht in de schaal hebben gelegd. Juist nu een nieuw college zich erop voorbereidt gemeentelijk beleid te vertalen in praktische maatregelen voor de komende jaren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.