Enquête over de Bibliotheek in Son en Breugel

De werkgroep Enquêtes van de Seniorenraad inventariseert periodiek de bestaande meningen en behoeftes onder de senioren van Son en  Breugel.
In mei werden bij een representatieve groep senioren de verwachtingen c.q. wensen ten aanzien van het aanbod en de faciliteiten van de bibliotheek in Son en Breugel voor de komende tijd geënquêteerd.

Ongeveer 55% van de deelnemers heeft deelgenomen aan deze enquête. Ruim 70% van de respondenten is tussen de 70 en 89 jaar; de verdeling man/vrouw ligt nagenoeg gelijk.

 

VRAAGSTELLING OVER BEOORDELING
Ondersteuning door medewerkers Tevreden
Koffievoorziening bijv. in leeszaal Wordt op prijs gesteld
Openingstijden en aanbod op de leestafel Iets onder tevreden
Huisvesting/inrichting Neutraal tot tevreden
Cursussen digitale technieken Neutraal tot tevreden
Aanbod/vinden fysieke en e-Books Ver onder tevreden tot iets boven neutraal
Website Bibliotheek Tevreden

 

Lezingen en wensen

De hoogte van de abonnementstarieven, cursuskosten, lezingen en boetes worden als redelijk ervaren. Ruim 30% vindt het aanbieden van cursussen belangrijk; het merendeel is neutraal. Over het organiseren van themabijeenkomsten/lezingen is het enthousiasme groter (55%). Dit blijkt ook uit een breed scala genoemde onderwerpen.

 

Ongeveer 24% heeft wensen ten aanzien van leeszaal en internet faciliteiten, zoals de kopieermogelijkheden van kranten en tijdschriften (ook van grotere formaten) en de hulp daarbij, evenals de beschikbaarheid van snel en stabiel internet. Aanwezigheid van (kleuren)printer wordt eveneens op prijs gesteld.

 

Enkele respondenten stellen het aan huis afleveren en ophalen van boeken op prijs, zelfs tegen vergoeding, en veel geënquêteerden vinden het belangrijk dat boeken en materiaal via internet vanaf huis kunnen worden opgevraagd.

 

Belang genres

Meest belangrijk Kunst/Literatuur/Cultuur en Historisch Verhaal
Belangrijk Detective/Spanning, Wetenschap en Techniek, Reizen, Oorlog/Verzet, Sociaal/Politiek en Familieroman
Laag scorend Doktersverhaal, Erotiek, Griezelverhaal, Jeugdboeken, Sport, Sprookjes(achtig verhaal), Western, Zeeverhaal, Science Fiction en Fantasy

 

Minder dan de helft (43 mensen) is lid of maakt gebruik van de bibliotheek met behulp van een abonnement van iemand anders. Tien personen maken alleen gebruik van diensten waarvoor geen abonnement nodig is. Van de 52 respondenten die geen gebruik maken van de bibliotheek geven 38 aan dat ook niet te zullen gaan doen.

 

Panellid worden?
De Seniorenraad streeft er naar het aantal deelnemers aan het Seniorenpanel voortdurend uit te breiden om zodoende de representativiteit van de doelgroep, de senioren in Son en Breugel, te verhogen en te waarborgen.

 

 

Wil je ook deelnemen aan het Seniorenpanel of heb je vragen over deze enquête?
Stuur dan een e-mail (met je vraag of aanmelding) naar  seniorenpanel@seniorenraadsonenbreugel.nl en je ontvangt de nodige informatie.

Ook is de volledige enquête geplaatst onder DOWNLOADS te vinden in de grijze balk.