Koffieochtenden: meer dan een bakkie troost

Nieuwe gezichten blijven van harte welkom op de koffieochtenden in Braecklant en De Boerderij, maar afgelopen maand bleek opnieuw dat deze bijeenkomsten in een grote behoefte voorzien bij senioren. Je ziet en hoort weer eens wat, maakt een gezellig praatje en leert nieuwe mensen kennen. Of je steekt wat op van anderen.
Met de Paasdagen werden de extra koffieochtenden goed bezocht en gewaardeerd. Op de speciale themaochtend (altijd de vierde vrijdag van de maand) kwam Adrie Neervoort 22 april uitgebreid toelichten hoe deze MooiSonenBreugelKrant tot stand komt, wie daar allemaal aan meewerken, hoe noodzakelijk de bezorgers en adverteerders zijn en niet te vergeten de fotograaf.  De vele toehoorders en trouwe lezers sprongen enthousiast met hun vragen in op het boeiende verhaal van Adrie, die daardoor de gelegenheid kreeg nog meer toe te lichten. Hij liet ons de aluminium platen voor de rotatiedruk op tabloidformaat zien en vertelde over zijn ondernemerschap, het verkopen van ruimte en de verbindende functie van zijn website en krant in de Son en Breugelse gemeenschap.

27 mei focus op gemeenteraad
Els Voogt,  die namens de werkgroep welzijn van de Seniorenraad deze bijeenkomsten organiseert, liet bij haar dankwoord alvast weten dat de themaochtend op 27 mei gevuld zal worden door Willie Horden en Jos de Bruin. Zij komen vertellen over wat er gebeurt na de gemeenteraadsverkiezingen. Dan is er dus een nieuwe raad,  maar hoe gaan die raadsleden nu samenwerken, hoe komt het college dan tot stand en hoe verloopt dit overleg? Dat geeft vast weer veel vragen en hopelijk zien we je dan ook om 10 uur in de Boerderij. De toegang is gratis; wel wordt een bijdrage gevraagd voor de koffie.

De koffieochtenden worden wekelijks van 10 – 12 uur gehouden: op woensdag in Braecklant, Amerikalaan 2, Son en op vrijdag in De Boerderij, bereikbaar via de parkeerplaats van de Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. Voor vragen: e.voogt7@upcmail.nl, tel. 0499 – 475 200 / 06 5718 4505.