In de Seniorenraad Son en Breugel heeft in het najaar van 2021, op verzoek van het toenmalige bestuur, een commissie onder leiding van Ad van Etten gewerkt aan een nieuwe structuur, missie/visie en strategie voor de komende jaren.
De commissie bestond naast Ad van Etten uit Vera van Honk, Thijs Wijnakker, Jac Wismans, Ciel Saris en Marjolein van den Bout.
De voorstellen werden op 1-12-2021 goedgekeurd door het algemeen bestuur, dat vervolgens alle taken overdroeg aan het nieuwe bestuur.
De g
egevens van de Seniorenraad zijn per 1 januari 2023 als volgt:

Naam: Stichting Seniorenraad Son en Breugel
Secretaris: Vera van Honk
Adres: Marnelaan 44,  5691 RE, Son en Breugel
e-mail: secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl

KvK-nummer: 17205470
RSIN: 817896934

Bestuur: 
Dhr. A. van Etten  – Voorzitter
Mw. V. van Honk – Secretaris
Dhr. J. Wismans – Penningmeester
Allen wonende in Son en Breugel

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers. Art.4, lid 8 van de Statuten regelt hun beloning en luidt als volgt: “De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.” 

Seniorenraad anno 2023

Zie het artikel op deze site in rubriek Seniorenraad/Publicaties. 

WIL JE MEER INFORMATIE, ZELF IETS DOEN EN/OF DE SENIORENRAAD VERDER VOORUIT HELPEN EN ONTWIKKELEN?

We nodigen jou (of de organisatie waar je voor staat) graag uit om eens met ons te komen praten. We willen zoveel mogelijk inwoners uit Son en Breugel, ook jonger dan 55 jaar!, betrekken bij onze plannen.
Tenslotte gaat het over jouw toekomst!


ONZE GEGEVENS
(nogmaals):
Seniorenraad Son en Breugel
Secretariaat: Marnelaan 44, 5691 RE Son en Breugel
secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl
T 06 – 4017 7832 Vera van Honk, secretaris
of (0499) 460 136 Ad van Etten, voorzitter

De statuten van de stichting Seniorenraad vind je bij Downloads.
Lees desgewenst alle informatie en artikelen op deze site of kijk op www.facebook.com/seniorenraadsenb/