Organisatie

De gegevens van de Seniorenraad zijn per 1 januari 2023 als volgt:

Naam: Stichting Seniorenraad Son en Breugel
Secretaris: Vera van Honk
Adres: Marnelaan 44,  5691 RE, Son en Breugel
e-mail: secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl

KvK-nummer: 17205470

Bestuur:
Ad van Etten  – Voorzitter, 0499 – 460 136
Vera van Honk – Secretaris, 06 – 4017 7832
Jac Wismans – Penningmeester, vertegenwoordiger PVGE Son en Breugel
Thijs Wijnakker – Communicatie
Wil van den Broek – KBO Breugel
Gerard Versantvoort – KBO Son
Eef van Turnhout  – HOi-Huis
Allen wonende in Son en Breugel

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers. Art.4, lid 8 van de Statuten regelt hun beloning en luidt als volgt: “De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.” 

Seniorenraad anno 2023

De Seniorenraad is een organisatie van vrijwilligers, zonder leden. Het is hét platform voor samenwerking van seniorenverenigingen in Son en Breugel. In dat kader is er ook steeds meer contact met de vrouwenverenigingen als de KVB en SCALA. Het stimuleren van sociale contacten en voorkomen van overlappingen in de activiteiten staan hierbij centraal.

Daarnaast komt de Seniorenraad Son en Breugel met de seniorenverenigingen KBO Breugel, KBO Son, PVGE op voor de belangen, het welzijn en de maatschappelijke integratie van de oudere inwoners (vanaf 50+) van Son en Breugel. Zij hebben, om die redenen, ook een rechtstreekse vertegenwoordiging in de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Wmo).
De KBO’s, het HOi-Huis en de PVGE zijn onderdeel van het bestuur van de Seniorenraad, die als gesprekspartner van de gemeente advies geeft over het seniorenbeleid.
De PVGE en de KBO’s binnen onze gemeente bieden gecertificeerde ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinghulpen aan álle ouderen in Son en Breugel aan.

WIL JE MEER INFORMATIE, ZELF IETS DOEN EN/OF DE SENIORENRAAD VERDER VOORUIT HELPEN EN ONTWIKKELEN?

We nodigen jou (of de organisatie waar je voor staat) graag uit om eens met ons te komen praten. We willen zoveel mogelijk inwoners uit Son en Breugel, ook jonger dan 55 jaar!, betrekken bij onze plannen.
Tenslotte gaat het over jouw toekomst!

De statuten van de stichting Seniorenraad vind je bij Downloads.
Lees desgewenst alle informatie en artikelen op deze site of kijk op www.facebook.com/seniorenraadsenb/