Gegevens Stichting Seniorenraad Son en Breugel
Per 1 januari 2020

Naam: Stichting Seniorenraad Son en Breugel
Adres: J.Kolen
Mercuriusstraat 20, 5694TB, Son en Breugel
e-mail: secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl

KvK-nummer: 17205470
RSIN: 817896934

Namen bestuursleden:
Voorzitter – Vacature
Dhr. J. Kolen – secretaris
Dhr. M. Dekker – penningmeester
Dhr. E. Schauwaert – administrateur
Dhr. J. Harbers – vicevoorzitter
Dhr. J. Braam
Mw. J. de Coster
Dhr. J. Koks
Dhr. R. van Leeuwen
Mw. F. Maasdam-Schoenmaker
Dhr. T. Smetsers
Mw. M. Streur
Dhr. S. den Uijl
Mw. E. Voogt

Allen wonende in Son en Breugel

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers. Art.4, lid 8 van de Statuten regelt hun beloning en luidt als volgt: “De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.”