Seniorenraad anno 2022

Al 15 jaar staat de Seniorenraad Son en Breugel klaar voor de oudere inwoners in onze gemeente.
De wereld verandert echter snel en senioren – zowel jong als oud – worden uitgedaagd daarin actief deel te blijven nemen. Dat vraagt een frisse blik van organisaties, die ouderen daarbij ondersteunen en vertegenwoordigen.

Daarom is in 2022 een nieuwe Seniorenraad geformeerd die zich nog breder dan voorheen wil inzetten op het gebied van LEEFBAARHEID, BELANGENBEHARTIGING, INFORMATIE en ONTSPANNING.
In het nieuwe Dommelhuis streven we ook naar een speciale seniorenbalie voor ouderen: de ouderENwijzer!


LEEFBAARHEID
Denk aan veiligheid, wonen, zorgkwaliteit, sociale voorzieningen, omgevingsfactoren of bijvoorbeeld vervoer.

Hoe?
Onder andere door structurele uitdaging van politieke partijen (programma’s voor gemeenteraadsverkiezingen!) en gemeente om mee te werken aan een goede leefomgeving voor senioren in ons dorp: prioriteit voor diversiteit van wonen en van zelfstandig wonen, goede bereikbare medische locaties, veilig verkeer en vervoer, gezonde lucht…

BELANGENBEHARTIGING en ondersteuning

Denk aan gezamenlijk opkomen voor zaken die 55-plussers aangaan, gesprekspartner zijn voor de gemeente Son en Breugel, de Adviesraad Sociaal Domein, GROZzerdam. Maar ook op individueel niveau: cliëntondersteuners, hulp bij belastingaangiften, etc. 

Hoe? Onder andere met

  • gestructureerd maandelijks overleg door DB met de portefeuillehouder seniorenzaken van de gemeente.
  • ondersteuning van organisaties bij bestuurlijke vacatures.
  • het opzetten van een scoutingsysteem voor jong-gepensioneerden ter ondersteuning van onze activiteiten.
  • de realisatie van een ondersteuningsfunctie voor senioren.

INFORMATIE
Natuurlijk zoals je nu al gewend bent: 

  • via de wekelijkse Senioreninfo en, op de eerste woensdag van de maand, de Seniorenpagina in De MooiSonenBreugelKrant. Input hiervoor wordt mede verzorgd door en afgestemd met seniorenorganisaties als KBO Son, KBO Breugel, PVGE Son en Breugel en het HOi-Huis.
  • via alle relevante informatie in de Seniorengids A-Z.
  • dagelijkse informatie via deze laagdrempelige website.
  • hopelijk in de toekomst door de realisatie van een seniorenbalie in het Dommelhuis, bij toerbeurt bezet door vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties.
  • hervatting van bijeenkomsten rondom thema’s, specifiek voor ouderen (bijv. digitalisering, levenseinde, veiligheid) 

ONTSPANNING
Natuurlijk gaan we door met de koffieochtenden op diverse locaties in Son en Breugel zoals woensdagmorgen in Braecklant en vrijdagmorgen in de Boerderij van 10.00 – 12.00 uur.

Maar denk bij ontspanning ook juist aan:

• de coördinatie tussen ouderenorganisaties als KBO Breugel, KBO Son, PVGE Son en Breugel, HOi-Huis en andere partijen in onze gemeente die activiteiten op touw zetten voor senioren.

• als het weer kan, met of zonder aanvullende maatregelen: organisatie van themamiddagen en de Senioren Zomer Activiteiten in samenwerking met o.a. Son en Breugel Verbindt, Vestzaktheater en diverse lokale organisaties.

• de coördinatie en bevordering van totstandkoming van geschikte locaties voor ontspanningsactiviteiten.

• bevordering en daar waar nodig het organiseren van activiteiten waaraan behoefte blijkt.

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SENIORENRAAD

• Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en communicatieverantwoordelijke. Het DB vergadert maandelijks en levert o.a. een vertegenwoordiger in de Adviesraad Sociaal Domein.

• Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit het DB en vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties in de gemeente. Het AB vergadert driemaandelijks.

• Werkgroepen kunnen ad hoc of permanent worden ingesteld ter ondersteuning van het bestuur.

WIL JE MEER INFORMATIE, ZELF IETS DOEN EN/OF DE SENIORENRAAD VERDER VOORUIT HELPEN EN ONTWIKKELEN?

We nodigen jou (of de organisatie waar je voor staat) graag uit om eens met ons te komen praten. We willen zoveel mogelijk inwoners uit Son en Breugel, ook jonger dan 55 jaar!, betrekken bij onze plannen. 
Tenslotte gaat het over jouw toekomst!


ONZE GEGEVENS
:
Seniorenraad Son en Breugel
Secretariaat: Marnelaan 44, 5691 RE Son en Breugel
secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl 
T 06 – 4017 7832 Vera van Honk, secretaris
of (0499) 460 136 Ad van Etten, voorzitter

De statuten van de stichting Seniorenraad vind je bij Downloads.
Lees desgewenst alle informatie en artikelen op deze site of kijk op www.facebook.com/seniorenraadsenb/