Themamiddag ‘Digitalisering van de Huisartsenpraktijk’

Opnieuw succesvolle Themamiddag

Op woensdag 23 november jl bezochten zo’n 175 deelnemers de Themamiddag ‘Digitalisering van de Huisartsenpraktijk’ in het Vestzaktheater/Dommelhuis.
Een deel hiervan had al eerdere bijeenkomsten bijgewoond en wilde graag op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen. Deze werden uiteengezet door huisarts Christian de Groot, Nel Roelofsen, praktijkondersteuner van Medisch Centrum de Linden en de DigiDokters verbonden aan SonenBreugelVerbindt . De besproken onderwerpen waren dit maal: Waarom is toenemend gebruik van digitale middelen in de huisartsenpraktijk noodzakelijk? Hoe om te gaan met digitale zorgvoorzieningen zoals MijnGezondheid.net?

Het Samen Fit en Veilig project: wat zijn de plannen? Zelfhulp met apps zoals Thuisarts.nl .

De organisatie was in handen van de Seniorenraad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform.