Themamiddag Digitalisering van de huisartsenpraktijk


Wat is het, waarom gebeurt het en wat betekent het voor jou?

Op woensdag 23 november a.s. van 14.00 tot 16.00 uur (zaal open om 13.30 uur) zal in het Vestzaktheater in het Dommelhuis een themamiddag worden gehouden. Sprekers zijn o.a. Christian de Groot, huisarts van Medisch Centrum de Linden en de DigiDokters.
De toegang is gratis en het is niet noodzakelijk om vooraf aan te melden. Wat komt zoal aan bod op deze voorlichtingsmiddag?

Veranderingen bij de huisarts
Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt: het contact en de samenwerking met jouw huisartsenpraktijk is aan het veranderen. Meer en meer word je gevraagd en gestimuleerd om je afspraken via het internet te maken. Ook niet-spoedeisende consulten kun je versturen via een digitaal bericht naar jouw huisartsenpraktijk. Dit proces is niet meer te stoppen. Sterker nog: er zullen steeds meer diensten van de huisartsenpraktijk digitaal, dus via het internet, aangeboden worden.
Voor de cliënten van de huisartsen, met name de wat oudere cliënten, zijn deze veranderingen vaak niet vanzelfsprekend en kunnen voor problemen zorgen bij het gebruik van de nieuwe digitale diensten.
Om je goed te informeren over de veranderingen, die nu en in de (nabije) toekomst gaan plaatsvinden in de huisartsenpraktijk, organiseren de Seniorenraad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform samen met de DigiDokters van SonenBreugelVerbindt en Medisch Centrum de Linden een themamiddag over dit onderwerp.

Toenemend gebruik van digitale middelen in de huisartsenpraktijk.
Doel van deze middag is, op de eerste plaats, om je te informeren over de korte en langere termijnvisie en het daaruit volgende beleid van Medisch Centrum de Linden op het gebied van digitalisering van de huisartsenpraktijk. Ook wordt toegelicht waarom deze veranderingen noodzakelijk zijn en hoe je hierbij hulp kunt krijgen als dat noodzakelijk is. Spreker is Christian de Groot, huisarts, Medisch centrum de Linden

Hoe om te gaan met digitale zorgvoorzieningen zoals MijnGezondheid.net?
Er wordt aandacht besteed aan de huidige situatie met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de plannen voor verdere uitbreiding, zoals het gebruik van Thuisarts.nl.
Verder krijg je uitleg over de manieren waarop je hulp kunt krijgen bij het gebruik van het patiëntenportaal en andere digitale zorgvoorzieningen.
Sprekers zijn Nel Roelofsen (Praktijk Ondersteuner Huisartsen, Medisch Centrum de Linden) en Gerard van Loon (DigiDokters SonenBreugelVerbindt) 

Samen Fit en Veilig project: wat is het en wat zijn de plannen voor Son en Breugel?
Grozzerdammen is een ambitieus samenwerkingsproject in de regio, gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit subsidieprogramma van de overheid wordt kort toegelicht en vervolgens wordt ingezoomd op de projecten, zoals het Samen Fit en Veilig project,  die daarvoor in samenwerking met MC de Linden en o.a. de seniorenorganisaties in Son en Breugel uitgevoerd zullen worden. Kees van Hee (DigiDokters SonenBreugelVerbindt) licht dit onderdeel van het programma nader toe.

Zelfhulp met apps zoals Thuisarts.nl
Uitgelegd wordt hoe je omgaat met zelfhulp toepassingen zoals Thuisarts.nl en de zelfhulp modules die worden aangeboden op SonenBreugelVerbindt.nl .
Othon Eijsbouts, niet-praktiserend huisarts geeft hierbij uitleg.

Gelegenheid tot het stellen van vragen
Na de toelichtingen is volop gelegenheid om vragen te stellen.

2022-11-23 Poster Digitale Zorg 23 nov 2022 def v2