VALPREVENTIE

VOORKOMEN IS BETER!

Deze drie woorden zijn op veel situaties van toepassing. In dit artikel hebben ze betrekking op Valpreventie, het voorkomen van valongelukken met vaak nare en langdurige gevolgen. Niemand vindt het een pretje om te vallen, maar voor ouderen heeft een val naast de directe fysieke gevolgen van schrik, pijn en wellicht erger ook vaak andere ernstige gevolgen.  We zetten wat feiten en aanbevelingen voor je op een rijtje.

Ouder worden
Onderzoek in de laatste 5 jaar levert o.a. een cijfer op van jaarlijks 34 procent valincidenten bij 65-jarigen en ouder, waarvan 71 procent zich onder behandeling moest stellen (cijfers van veiligheid.nl). Hierbij gaat het om heupfracturen, hoofd-hersenletsel, vaak met een lang herstelproces en soms zelfs de dood tot gevolg.

Ook als de val minder dramatisch verloopt kunnen ouderen te kampen krijgen met (val)angst, schaamte, aanpassing van activiteiten met vaak sociaal isolement tot gevolg. Daarbij zijn ook financiële gevolgen merkbaar door aanschaf van extra hulpmiddelen, (fysio)therapie, operatie- en ziekenhuis- of verpleegkosten.

Risicofactoren

Met het ouder worden kunnen mobiliteitsproblemen zoals balans bij lopen en verlies van spierkracht ontstaan, naast cognitieve achteruitgang waardoor gevaarlijke situaties minder snel worden herkend. Ook medicijngebruik, verminderd gezichtsvermogen, duizeligheid, voeding en valangst (door een eerdere val) geven soms problemen bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Verder speelt de omgeving soms een rol bij een noodlottige val. Denk hierbij aan natte of gladde vloeren (zowel binnen als buiten), instabiele meubels, loszittende tapijten of kleedjes, geen steunpunten met name in toilet of badkamer, slechte verlichting, opstapjes of ongelijke tegels.

Aanbevelingen

Om kosten te besparen vergoeden veel verzekeraars (deels) valpreventieactiviteiten. De vergoeding kan per verzekeraar en soort (aanvullende ) verzekering verschillen. Informeer dit eens bij uw verzekering!

Vitamine D levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze botten, spierkracht en spierfunctie. Onmisbaar dus bij valpreventie. Overleg dit met uw huisarts.

Kijk eens goed in je directe omgeving, ook in jouw tuin (!), waar potentiële gevaren op  de loer liggen en pas die situatie direct aan. Verder is uitstekende informatie te vinden op internet met controlelijstjes, tips en aanbevelingen. 

Bij het ouder worden ben je soms afhankelijk van anderen, maar valpreventie heb je grotendeels zelf in de hand. Begin er daarom vandaag mee! In Son zijn diverse praktijken die valpreventietraining geven of ouderen ondersteunen bij deze problematiek. De trainingen zijn gericht op verbetering van kracht, balans en loopvaardigheid. Hierdoor verminder je het valrisico en vergroot je je zelfvertrouwen. 

In alfabetische volgorde kun je terecht bij:

 

Tips, aanbevelingen en checklijstjes over valpreventie vind je onder andere op  www.veiligheid.nl en https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/ .