Verslag; Themamiddag Digitale zorg in de huisartsenpraktijk

Op 29 november 2019 is in De Bongerd een themamiddag gehouden over bovengenoemd onderwerp, georganiseerd door de Seniorenraad en het CG Platform. De belangstelling was groot, zelfs zo groot dat tientallen mensen niet toegelaten konden worden in de zaal omdat die al ruim honderd aanwezigen bevatte. De mensen die er niet meer in konden kregen de toezegging dat er een nieuwe bijeenkomst komt over hetzelfde onderwerp. Aankondiging volgt o.a. in de Mooi Son en Breugel krant.

Dagvoorzitter Dieter Steinbusch prees huisarts Christian de Groot en zijn collega Clair van de Velden voor hun verweer tegen VGZ. De Zorgverzekeraar wil de voorzieningen voor senioren en chronisch zieken en gehandicapten inperken. En dat terwijl er steeds meer senioren en GGZ-cliënten komen. Wij zijn er trots op dat onze huisartsen het voor ons opnemen! De zaal gaf een luid applaus voor de huisartsen van MC de Linden.

Christian de Groot zette uiteen dat de automatisering tot doel heeft de beschikbare tijd aan patiënten te besteden en zoveel mogelijk datgene, dat administratief afgehandeld moet worden, in de automatisering te brengen. Kees van Hee sprak namens de ‘Digidokters’, een organisatie die vanuit ‘SonenBreugelVerbindt’ regionaal actief is, over het onderwerp van deze middag.

Na de pauze zette Gerard van Loon uiteen hoe de website ‘Mijngezondheid.net’ werkt en hoe de app ‘MedGemak’ gebruikt kan worden. Opmerkelijk was dat een groot gedeelte van de aanwezigen wel een voor dit doel noodzakelijk ‘digid’ heeft, maar daar geen gebruik van maakt voor digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De uitleg over het concrete gebruik van websites en apps voor dit doel is te ingewikkeld om weer te geven in dit verslag, maar is inmiddels ook te vinden op de website van ‘SonenBreugelVerbindt.nl’.

We denken dat dit onderwerp nog een aantal keren zal moeten terugkomen voordat de administratieve digitalisering in de gezondheidszorg gemeengoed is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *