Artikelen door SR

Convenant Gemeente – Seniorenraad gesloten

De relatie tussen de gemeente en de Seniorenraad wordt vastgelegd in een zogenaamd convenant. Op 21 juni jl. is een vernieuwde tekst ondertekend. Nadat de Seniorenraad in 2007 opgericht was werd er een convenant tussen de gemeente en de Seniorenraad gesloten waarin hun onderlinge relatie geregeld was. De gemeente had de behoefte de bestaande convenanten met […]

Aanbevelingen Seniorenraad voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

Son en Breugel, 13-9-2017 Aan: De politieke partijen in Son en Breugel Je besteed momenteel ongetwijfeld aandacht aan het verkiezingsprogramma van jouw partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij, als Seniorenraad Son en Breugel, hebben als missie het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen in onze gemeente. De uitvoering van de huidige […]

Meer dan 20% van de senioren overweegt te verhuizen in de komende vijf jaar

De Seniorenraad Son en Breugel heeft met medewerking van SonenBreugelVerbindt in november/december 2017 een enquête gehouden over de woonwensen van senioren. In totaal zijn er 171 bruikbare reacties binnen gekomen. Een ambtenaar van de gemeente Son en Breugel heeft geassisteerd bij het opzetten en interpreteren. De enquête heeft geleid tot aanbevelingen aan B&W van Son […]

Dit voorjaar (april 2017) hield de Seniorenraad een enquête over de veiligheid in ons dorp.

Veiligheid Naar aanleiding van de voorjaarsenquête 2017 (Veiligheid) formuleerde de Seniorenraad enkele aanbevelingen en besprak deze met de gemeente en de politie. Camerabewaking Tom Thalhammer: “De politie presenteerde cijfers over criminele activiteiten op of rond de parkeerplaatsen 17 Septemberplein en achter de Rabobank gedurende de periode 2016 tot nu. Er is daar zo weinig criminaliteit, […]

Seniorenraad trekt com. Grondgebiedzaken niet over container-streep

Veel senioren in ons dorp maken zich zorgen over het feit dat de gemeente binnenkort het restafval niet meer ophaalt. Deze zorgen blijken uit de recente afval-enquête van de Seniorenraad. Op maandag 19 september 2016 vergaderde de commissie Grondgebiedzaken op het gemeentehuis. De Seniorenraad was erbij en pleitte voor een gedeeltelijk handhaven van het ophaalsysteem. […]

Advies afvalverwijdering

Gebaseerd op de resultaten van de in maart 2016 gehouden enquête onder senioren, heeft de SeniorenRaad aan het College van B&W van Son en Breugel de volgende notitie gestuurd met daarin een zestal adviezen. Afvalverwijdering in Son en Breugel, nu en vanaf 2017 Advies van de SeniorenRaad aan het gemeentebestuur van Son en Breugel, gebaseerd […]

Ernstige gezondheidsrisico’s langer thuis wonen

ZEMBLA-enquête (2015) onder specialisten ouderengeneeskunde: Ernstige gezondheidsrisico’s langer thuis wonen Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Ondervoeding, uitdroging en valincidenten, 86% verwacht dat het de komende jaren fors toeneemt bij ouderen. ‘De kwaliteit van de zorg neemt af’, zegt 85% en 96% […]