Artikelen door SR

Scootmobielhulpdiensten voor pech onderweg

Als je pech krijgt met uw scootmobiel, kun je op diverse manieren hulp inroepen. Beide diensten hieronder bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week, hulp door heel Nederland. 1. Scootmobiel Hulpdienst De medewerkers van de alarmdienst noteren waar je staat en zorgen dat je snel wordt opgehaald en, samen met jouw scootmobiel, naar […]

Verkeersveiligheid: Je werkt er zelf aan mee!

Voor bijeenkomsten over verkeersveiligheid en/of plaatselijke verkeerssituaties bestaat altijd grote belangstelling. Dat blijkt keer op keer bij themaochtenden en -middagen die de Seniorenraad organiseert, soms samen met het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (themamiddag Verkeersveiligheid, november 2015*). In maart 2016 werd een presentatie gegeven in het HOi-Huis door Leon van Meerendonk, die zich naast zijn […]

De Sint hield zich weer aan zijn woord en stapte met zijn gevolg van boord. Hij was het echt, met mijter en baard, met heel veel Pieten en zijn paard. De handschoen losjes aan de teugel zo reed de Sint door Son en Breugel. Een vrolijke stoet liep met hem mee. Zonhove werd bezocht, een goed […]

Beleidsplan 2019

Stichting Seniorenraad Son en Breugel Beleidsplan 2019 Blz. 2 Inhoudsopgave: Inleiding blz. 3 Bestuur blz. 3 Werkgroepen blz. 5 Organisaties waarmee wordt samengewerkt, deelgenomen aan overlegsituaties en/of in werkgroepen. -Adviesraad Sociaal Domein -CG-platform -Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel -KBO Son -KBO Breugel -PVGE afdeling Son en Breugel -Dementievriendelijk Son en Breugel -SonenBreugelVerbindt -Clientondersteuners -Gemeente […]

VEILIGHEID in Son en Breugel

  Op 28 november 2018 behandelde de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid Son en Breugel 2019-2022. Deze nota vormt de basis voor de veiligheidsaanpak voor de komende vier jaren. De Seniorenraad vindt het verstandig in te spreken, opdat de onder de senioren bestaande wensen de nodige aandacht krijgen. Dit artikel […]

Goede informatie op het juiste tijdstip.

4-11-2018 Wij ontvangen informatie via de traditionele media als krant, weekblad, TV en radio maar worden er ook door overspoeld in websites op internet, door facebook en twitter. Bovendien krijgen we over van alles en nog wat e-mails. Veel organisaties geven daarnaast informatie per telefoon. Iedereen worstelt er zo nu en dan mee, dat hij […]

Meer dan 20% van de senioren overweegt te verhuizen in de komende vijf jaar

De Seniorenraad Son en Breugel heeft met medewerking van SonenBreugelVerbindt in november/december 2017 een enquête gehouden over de woonwensen van senioren. In totaal zijn er 171 bruikbare reacties binnen gekomen. Een ambtenaar van de gemeente Son en Breugel heeft geassisteerd bij het opzetten en interpreteren. De enquête heeft geleid tot aanbevelingen aan B&W van Son […]

Dit voorjaar (april 2017) hield de Seniorenraad een enquête over de veiligheid in ons dorp.

Veiligheid Naar aanleiding van de voorjaarsenquête 2017 (Veiligheid) formuleerde de Seniorenraad enkele aanbevelingen en besprak deze met de gemeente en de politie. Camerabewaking Tom Thalhammer: “De politie presenteerde cijfers over criminele activiteiten op of rond de parkeerplaatsen 17 Septemberplein en achter de Rabobank gedurende de periode 2016 tot nu. Er is daar zo weinig criminaliteit, […]

Seniorenraad trekt com. Grondgebiedzaken niet over container-streep

Veel senioren in ons dorp maken zich zorgen over het feit dat de gemeente binnenkort het restafval niet meer ophaalt. Deze zorgen blijken uit de recente afval-enquête van de Seniorenraad. Op maandag 19 september 2016 vergaderde de commissie Grondgebiedzaken op het gemeentehuis. De Seniorenraad was erbij en pleitte voor een gedeeltelijk handhaven van het ophaalsysteem. […]

Advies afvalverwijdering

Gebaseerd op de resultaten van de in maart 2016 gehouden enquête onder senioren, heeft de SeniorenRaad aan het College van B&W van Son en Breugel de volgende notitie gestuurd met daarin een zestal adviezen. Afvalverwijdering in Son en Breugel, nu en vanaf 2017 Advies van de SeniorenRaad aan het gemeentebestuur van Son en Breugel, gebaseerd […]