Resultaat enquête en advies woonwensen senioren Son en Breugel

  Resultaat enquête en advies woonwensen senioren Son en Breugel Door de Seniorenraad Son en Breugel is in het najaar van 2023 een enquête gehouden, waarin de woonwensen van de […]

Enquête over de Bibliotheek in Son en Breugel

De werkgroep Enquêtes van de Seniorenraad inventariseert periodiek de bestaande meningen en behoeftes onder de senioren van Son en  Breugel. In mei werden bij een representatieve groep senioren de verwachtingen […]

Enquête Seniorenraad omtrent de Bibliotheek in Son en Breugel

Zoals wellicht bekend inventariseert de werkgroep Enquêtes van de Seniorenraad door middel van een enquête periodiek de bestaande meningen en behoeftes onder de senioren van Son en Breugel. Er wordt […]

Regeling registratie deelnemers Seniorenpanel Son en Breugel

Artikel 1 Algemeen   Deze regeling is krachtens besluit van het bestuur van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel (Seniorenraad) in zijn vergadering d.d. 10-9-2018 aan het Reglement van de […]

MEESTE SENIOREN TEVREDEN OVER HUN KOOP- OF HUURWONING!

31-12-2017 De enquête-deelnemers De Seniorenraad Son en Breugel en SonenBreugelVerbindt (SBV) hielden samen onlangs de enquête Woonwensen 55-plus. Het totaal aantal respondenten is 179, waarvan ca. 130 deelnemers aan het […]

Uitkomst enquête Veiligheid

9-6-2017 Senioren het meest ontevreden over bereikbaarheid politie en begaanbaarheid trottoirs. De Seniorenraad Son en Breugel hield onlangs een enquête over het onderwerp Veiligheid. Van de 185 deelnemers stuurde krap […]

Voorjaarsenquête: vragen over veiligheid

Onze voorjaarsenquête 2017 betreft het onderwerp Veiligheid, een veelomvattend begrip. We kunnen hierbij denken aan het werk van de politie, de brandweer en ambulances, die in acute situaties hulp bieden. […]

Standpunt Seniorenraad S&B m.b.t. uitkomsten enquête Mobiliteit

Inleiding In oktober 2016 is een enquête over mobiliteit in het seniorenpanel gehouden. Het onderwerp van de enquête is gekozen op verzoek van de werkgroep Mobiliteit, die samengesteld is uit […]

Enquête Informatie; Wat, waar hoe Conclusies en aanbevelingen

De deelnemers van het seniorenpanel hebben aangegeven hoe zij de informatievoorziening in Son en Breugel beoordelen. Nadat in een vorig artikel een aantal uitslagen zijn aangereikt worden nu de daaruit […]

Gehouden enquête: Infomatie; Wat, waar, hoe

VEEL SENIOREN WETEN ZELF DE WEG OM GEWENSTE INFORMATIE OP TE ZOEKEN De enquêtedeelnemers De SeniorenRaad hield onlangs de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE bij het seniorenpanel. Het totaal aantal […]