INFOPUNT SENIOREN: ’OUDERenWIJZER’

Met de opening van het Dommelhuis wil de Seniorenraad Son en Breugel graag zijn nieuwe informatiepunt voor senioren presenteren.

Dit centrale informatiepunt onder de naam ’OUDERenWIJZER’ wil de senioren in ons dorp snel wegwijs kunnen maken op tal van gebieden als ontspanning, leefbaarheid, welzijn en zorg.

 

Het zal blijvend gevestigd worden in het nieuwe Dommelhuis, aan het Kerkplein.

Het is de bedoeling dat op den duur ook andere organisaties en verenigingen hun bijdrages gaan leveren om de dienstverlening zo uitgebreid mogelijk te maken.

Dit initiatief zal de komende jaren hopelijk gestalte gaan krijgen. Dit is mede afhankelijk van vrijwilligers die goed op de hoogte zijn van wat er leeft en kan in Son en Breugel.

 

We maken een start met onderwerpen en gegevens die nu al te verkrijgen zijn bij de Seniorenraad en de Seniorenverenigingen als KBO’s, PVGE en HOi-Huis. Denk daarbij aan de Seniorengids A-Z van de Seniorenraad.

We verstrekken natuurlijk informatie over het digitale spreekuur en cursussen van het team van SonenBreugelVerbindt en Taalhuis.

 

We hopen hiermee een bijdrage te leveren om van het Dommelhuis een echte ontmoetingsplaats te maken niet alleen voor de inwoners van Son en Breugel, maar eveneens voor de mensen die ons dorp komen bezoeken.

We nodigen daarom vrijwilligers uit alle disciplines uit om te overwegen een paar uur per week bij te dragen aan de bezetting van ons informatiepunt en zo de ’OUDERenWIJZER’ echt vorm te geven!

 

Neem daarvoor contact op met:

Seniorenraad Son en Breugel

Secretariaat, Vera van Honk

Marnelaan 44, 5691 RE Son en Breugel

secretaris@seniorenraadsonenbreugel.nl

tel.: 06 – 401 778 32

Zie verder voor meer informatie

over de Seniorenraad: www.seniorenraadsonenbreugel.nl

of kijk eens op https://www.facebook.com/seniorenraadsenb