Voorkom een verplichte rijvaardigheidstest

Even een paar feiten: in het jaar 2000 was 13 procent van de Nederlanders ouder dan 65 jaar; inmiddels is dat al meer dan 20 procent. Het aantal ouderen in ons land neemt dus snel toe. Opmerkelijk is dat vorig jaar 1589 mensen van 75 jaar en ouder een rijvaardigheidstest moesten afleggen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Bijna 600 van hen waren ouder dan 85 jaar. Een jaar eerder was dit nog 10 procent minder.

Wat is er aan de hand in rijbewijsland?
Worden ouderen gevaarlijker of is er sprake van leeftijdsdiscriminatie? Volgens verkeersrechtadvocaat Joris van ’t Hoff, geciteerd in het Eindhovens Dagblad van 12 februari 2024, worden ouderen vaker verplicht een test te doen. “Agenten lijken er zich steeds bewuster van te zijn dat ze op basis van de wegenverkeerswet een melding kunnen doen als ze twijfelen aan de rijgeschiktheid”. Zij leggen dan een rijvaardigheidsonderzoek op. Overigens: die ouderen draaien dan wel zelf op voor de kosten en die zijn niet mis: € 470 zogenaamde opleggingskosten en € 273 voor het feitelijke onderzoek. Dit verplichte onderzoek bestaat uit een theoretisch deel met 50 vragen en een rijvaardigheidstest.

Vijfjaarlijkse keuring
Zoals bekend moeten 75-plussers zich elke vijf jaar laten keuren. De keuring bestaat uit een gezondheidsverklaring die je zelf moet invullen. Het CBR maakt daar een keuringsverslag van en dat gaat naar de rijbewijskeuringsarts. De keuringsarts doet verder onderzoek op basis van het verslag en bijvoorbeeld oogonderzoek, de snelheid van handelen en een gesprek over je gezondheid. Hierbij wordt natuurlijk gelet op eventuele medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Ook is van belang of je ooit een beroerte hebt gehad of bijvoorbeeld een ziekte als diabetes. Een hypo op de snelweg wil iedereen natuurlijk voorkomen. (zie kader)

Wat kunnen we zelf doen?
Veel verkeersregels zijn in de loop der jaren veranderd, de wegen zijn drukker geworden en er zijn nieuwe wegsituaties ontstaan, bijvoorbeeld door de invoering van verschillende types rotondes (de ovatonde, meerstrookrotonde of turborotonde). Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert speciaal voor oudere automobilisten opfriscursussen. Deze kan ook online gevolgd worden. https://opfriscursus.vvn.nl/v/start laat je na een kleine test met 8 vragen zien of dit zinvol is.
Je kunt natuurlijk ook gewoon nog eens een rijles boeken bij een rijschool en vragen wat de instructeur van je rijgedrag vindt. Dat is altijd veel goedkoper dan een verplichte rijvaardigheidstest na een aanhouding of klein ongelukje.
Hoewel je je medicijngebruik natuurlijk altijd met je arts en/of apotheker kunt bespreken, kun je als je het niet zeker weet, ook eens kijken op https://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/ . Hier kun je je medicijn(en) invoeren en lees je onmiddellijk welke risico’s je loopt in het verkeer, ook in verband met niet vergoeden van schade door de autoverzekering.

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met LEonS Autorijschool, Grote Beerlaan 10, 5694 LK Son en Breugel, tel. 06 – 1522 0631. Kijk ook eens op https://www.leonsautorijschool.nl bij de onderwerpen senioren of rijtesten.

KADER

Een hypo tijdens het autorijden?

Gebruik je gezonde verstand als je gaat autorijden. Bij een hypo heb je bijvoorbeeld last van zweten of trillen, wazig zien, honger, moeite met concentreren, hoofdpijn en wisselende stemmingen. Voel je de signalen van een hypo niet – dit heet hypo unawareness – dan kan de bloedglucose zo laag worden dat je buiten bewustzijn raakt.

Daarom: ga je rijden, denk dan in ieder geval aan het volgende: 

  • Meet of bekijk je bloedglucosewaarde vóór iedere rit.
  • Neem altijd druivensuiker of een blikje frisdrank mee. Leg dit op een plek waar je snel en makkelijk bij kunt. Dus niet in het dashboardkastje.
  • Houd rekening met vertragingen onderweg, want in Nederland staan vaak files. Neem daarom ook altijd een boterham of een stuk fruit mee.

Bron: Diabetesvereniging Nederland, https://www.dvn.nl/leven-met-diabetes/autorijden-met-diabetes